Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

1144 a1b0 500
guerriera

You can close your eyes to the things you do not want to see, but you cannot close your heart to the things you do not want to feel.

— Chester Bennington
Reposted fromlinkinpark linkinpark viabesomeoneelse besomeoneelse
guerriera
Po pierwsze szczerość, bez niej nic nie wyjdzie
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viablackcat blackcat
guerriera
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablackcat blackcat
guerriera
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viawickednancy wickednancy
guerriera

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapominanie zapominanie
guerriera
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaconvoitise convoitise
guerriera
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viamiss-reckless miss-reckless
guerriera
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
guerriera

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle vianezavisan nezavisan
guerriera
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
guerriera
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianezavisan nezavisan
guerriera

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir vianezavisan nezavisan
guerriera

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

guerriera
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaynis aynis
guerriera
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova vianezavisan nezavisan
guerriera
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viafullmoon fullmoon
guerriera
Nie wiem czy jeszcze potrafię kochać i może dlatego właśnie zostałem sam
— Diox/The Returners "Samotność"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafullmoon fullmoon
guerriera
3408 2c23
Reposted fromoutoflove outoflove viafullmoon fullmoon
guerriera
8227 9a3f 500
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viafullmoon fullmoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl