Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

guerriera
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viathoughtfulness thoughtfulness
guerriera
9749 f552
Reposted fromhormeza hormeza viabesomeoneelse besomeoneelse
guerriera
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaIriss Iriss
guerriera
Wiara, nadzieja, miłość, współdziałanie ludzi. Te podstawy i zachowania muszą gdzieś trwać i przetrwają, jeżeli się zawezmę, jeżeli sobie powiem, że trzeba mieć nadzieję wbrew rozumowi.
— ,,To, co najważniejsze''-Władysław Bartoszewski
Reposted fromaynis aynis

June 25 2015

guerriera
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viagwiazdeczka gwiazdeczka
guerriera
Miłość to coś kompletnego. Jak wszystkie kompletne rzeczy, wymaga ciągłej pracy nad wspieraniem się, nauką, rozumieniem, tolerancją, pomaganiem, zaufaniem, szczerością i wszystkim pomiędzy. Związek, w którym dwójka partnerów dzień w dzień skupia się na podtrzymywaniu ognia namiętności i intymności (szczególnie intymności) potrafi przetrwać więcej, niż jedno życie. O kochających się przez kilka dekad dziadkach potrafią z zaangażowaniem opowiadać wnuki.
— andrzejtucholski.pl
Reposted frompensieve pensieve viaruinyourday ruinyourday
guerriera
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viaruinyourday ruinyourday
guerriera
8001 a17b
Reposted frommisza misza viawickednancy wickednancy
guerriera
Gdy upadasz, tu upadaj na plecy. Wtedy widzisz perspektywę i łatwiej Ci będzie wstać. 
— Nick Vujicic
guerriera
guerriera
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
guerriera
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajoannem joannem
guerriera
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka

June 24 2015

guerriera
Śliczna z Ciebie maruda.
guerriera
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz. To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia vianieznajoma nieznajoma
guerriera
“ Powinieneś się do mnie odezwać, żebym mogła sobie przypomnieć, że nie jesteś taki jak w mojej głowie ”
— I.
guerriera
'Ty się weź nie przejmuj swoim tempem, jeszcze będzie normalnie, serio jeszcze będzie znowu pięknie'
— Biak x HWR
Reposted fromSalute Salute viaruinyourday ruinyourday
guerriera
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianayantara nayantara
guerriera
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
guerriera
Mówią, że świat nie sprzyja dzisiaj związkom. Mówią, że rzadko angażuje się dziś mocno.
— Sokół i Marysia Starosta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl